Mjek Urgjence 1 vend vakant
Mjek Kardiolog 1 vend vakant
Mjek Kirurg 1 vend vakant
Mjek Laboratori Klinik Bioklinik 1 vend vakant
Mjek Neurolog 1 vend vakant , (05.05.2020)
Mjek Pediater 1 vend vakant , (22.07.20200


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm