Mjek Transfuzionist , 1 vend vakant(06.04.2022)

Mjek Kardiolog (prov), 1 vend vakant (07.02.2022)

Mjek Anestezist Reanimator, 1 vend vakant(24.09.2021)

Mjek Neonatolog 1 vend vakant
Mjek Neurolog 1 vend vakant
Mjek Psikiater 1 vend vakant
Mjek Pediater 1 vend vakant
Mjek Endokrinolog 1 vend vakant

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm