1 Mjek anestezist-reanimator (19.07.2023)

1 Mjek Endokrinolog (19.07.2023)

1 Mjek Urgjence (07.03.2023)

1 Mjek Obsteter Gjinekolog (06.10.2022)

1 Mjek Radiolog (20.09.2022)

1 Vend Vakant, Mjek Kirurg, (08.09.2020)

1 Vend Vakant, Mjek Ortoped, (08.10.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm