PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve (duke perfshire dhe mjeket ne liste pritje), si më poshtë: Read more…

PUBLIKOHET LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PËRGJITHSHËM TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË

LISTA PERFUNDIMTARE​ E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM ​ TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI TIRANE LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI VLORE LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË TE PERGJITHSHEM TE KUALIFIKUAR FAZA E PARË – RAJONI ELBASAN LISTA PERFUNDIMTARE E APLIKANTËVE Read more…

PUBLIKOHEN EMRAT E MJEKEVE QE PERZGJODHEN VENDET VAKANTE TE SHPALLURA NE SISTEMIN SHENDETESOR PUBLIK

Bazuar ne Udhezim nr. 499, date 02.07.2019 “Per procedurat e pranimit dhe emerimit te mjekeve ne institucionet shendetesore publike ne Republiken e Shqiperise nepermjet platformes elektronike”, Drejtoria Qendrore e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor”, publikon emrat e mjekeve qe perzgjodhjen vendet vakante si me poshte:  LISTA E KANDIDATËVE TË Read more…

Rezultatet e konkursit te shpallur ne Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Mjek Imazherist.

  Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” zhvilloi konkursin per mjek imazherist 1 (nje) vend : 1.Edona                Sopaj Azemi                                                 grumbulloi     12 – pikë   Në bazë të pikëve të grumbuluara te cilat u publikuan te portali “Mjekepershqiperine.al” komisioni shpalli fitues:   1.Edona                Sopaj Azemi                                                          12 – pikë

PUBLIKOHET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE MJEKË

Bazuar në Udhëzim nr. 499, datë 2.7.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike” Drejtoria Qendrore e Operatori të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor publikon rënditjen përfundimtare të mjekëve (duke perfshire dhe mjeket ne liste pritje), si më poshtë: Rajoni Read more…