Spitali Rajonal Shkodër

Spitali Bashkiak Malësi e Madhe

Spitali Bashkiak Pukë

Spitali Rajonal Kukës

Spitali Bashkiak
Has

Spitali Bashkiak
Tropojë

Spitali Rajonal
Lezhë

Spitali Bashkiak
Mirditë

Spitali Bashkiak
Laç

Vende Vakante

Vende Vakante

Spitali Bashkiak Has
1 Mjek Obsteter Gjinekolog (22.11.2022)
Lexo më tepër

2 Vende Vakante Spitali Bashkiak Puke

Spitali Bashkiak Pukë
1 Mjek Internist (20.09.2022) 1 Mjek Pediater 1 Mjek Endokrinolog/Kardiolog
Lexo më tepër

Vende vakante, Spitali Rajonal Shkoder

Spitali Rajonal Shkodër
1 Mjek Onkolog (29.05.2023) 1 Mjek ORL (29.05.2023) 1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences - Provizor (11.04.2023) 1 Mjek Imazherist...
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Bashkiak Tropoje

Spitali Bashkiak Tropojë
1 Mjek Anastezist-Reanimator (22.11.2022) 1 Mjek Kardiolog 1 Mjek Pediater 1 Mjek Patolog/ Internist (08.05.2020) 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog ne Spitalin...
Lexo më tepër

Vend Vakant, Spitali Rajonal Lezhë

Spitali Rajonal Lezhë
1 Mjek Urgjence (22.11.2022) 1 Mjek Obsteter gjinekolog (20.09.2022) Mjek Kirurg, 1 vende vakante(05.08.2021)
Lexo më tepër