Spitali Rajonal Shkodër

Spitali Bashkiak Malësi e Madhe

Spitali Bashkiak Pukë

Spitali Rajonal Kukës

Spitali Bashkiak
Has

Spitali Bashkiak
Tropojë

Spitali Rajonal
Lezhë

Spitali Bashkiak
Mirditë

Spitali Bashkiak
Laç

Vende Vakante

Vende Vakante, Spitali Bashkiak Malesi e Madhe

Spitali Bashkiak Malësi e Madhe
 Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Urgjence- Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Puke

Spitali Bashkiak Pukë
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Endokrinolog/Kardiolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Afati i aplikimit: 02.05.2024-09.05.2024 Mjek Endokrinolog/Kardiolog - Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Bashkiak Has

Spitali Bashkiak Has
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Afati i aplikimit: 02.05.2024-09.05.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Bashkiak Tropoje

Spitali Bashkiak Tropojë
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Anastezist-Reanimator - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Endokrinolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Obsteter-gjinekolog - Afati...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Rajonal Kukes

Spitali Rajonal Kukës
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Afati i aplikimit: 02.05.2024-09.05.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Rajonal Shkoder

Spitali Rajonal Shkodër
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Infeksionist - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Imazherist - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Neurokirurg - Afati...
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Bashkiak Mirditë

Spitali Bashkiak Mirditë
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Imazherist - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Afati i aplikimit: 02.05.2024-09.05.2024 Mjek Imazherist - Afati i aplikimit:02.05.2024-09.05.2024...
Lexo më tepër

Vend Vakant, Spitali Rajonal Lezhë

Spitali Rajonal Lezhë
Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Neurolog - Afati i aplikimit:21.05.2024-28.05.2024 Mjek Pediater -...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Bashkiak Has

Spitali Bashkiak Has
1 Mjek Obsteter Gjinekolog (22.11.2022)  
Lexo më tepër

Vende vakante, Spitali Rajonal Shkoder

Spitali Rajonal Shkodër
1 Mjek Neurokirurg (06.07.2023) 1 Mjek Imazherist (22.11.2022) 1 Mjek Infeksionist (06.10.2022) 1 Mjek Pediater 1 Mjek Neonatolog 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Bashkiak Tropoje

Spitali Bashkiak Tropojë
1 Mjek Anastezist-Reanimator (22.11.2022) 1 Mjek Kardiolog 1 Mjek Pediater 1 Mjek Patolog/ Internist (08.05.2020) 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog ne Spitalin...
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Rajonal Kukes

Spitali Rajonal Kukës
1 Mjek Obsteter-gjinekolog (19.07.2023) 1 Mjek Pediater  
Lexo më tepër

Vend Vakant, Spitali Rajonal Lezhë

Spitali Rajonal Lezhë
1 Mjek Obsteter gjinekolog (20.09.2022)  
Lexo më tepër