Informacion për programin “Mjekë Diaspora”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ofron mundësinë për të gjithë mjekët specialistë të licensuar të Diasporës që kanë dëshirë për tu punësuar në të gjithë spitalet e vendit, të aplikojnë nëpërmjet portalit “Mjekë për Shqipërinë” për secilin spital, sipas listës së mëposhtme.

Aplikoni duke plotësuar formularin më poshtë:


përshkrim i shkurtër pse doni të përfitoni statusin e mjekut te diaspores