Spitali Rajonal
Fier

Spitali Bashkiak Lushnjë

Spitali Bashkiak Mallakastër

Spitali Rajonal
Vlorë

Spitali Psikiatrik
Vlorë

Spitali Bashkiak
Sarandë

Spitali Bashkiak
Delvinë

Spitali Bashkiak
Përmet

Spitali Rajonal
Gjirokastër

Spitali Bashkiak
Tepelenë

Vende Vakante

Vende Vakant, Spitali Rajonal Gjirokastër

Spitali Rajonal Gjirokastër
1 Mjek Infeksionist -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Lushnje

Spitali Bashkiak Lushnjë
1 Mjek Neonatolog -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1 Mjek Neonatolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1 Mjek Okulist -Afati i aplikimit:...
Lexo më tepër

Vend Vakant,Spitali Bashkiak Sarande

Spitali Bashkiak Sarandë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Anestezist-Reanimator (17.01.2024) 1 Mjek Anestezist Reanimator -Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1 Mjek Ortoped -Afati i...
Lexo më tepër

Vend Vakant ,Spitali Bashkiak Delvine

Spitali Bashkiak Delvinë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Patolog (17.01.2024) 1 Mjek i Pergjithshem Urgjence (17.01.2024) 1 Mjek Patolog-Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1...
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Semundje Profesionale (17.01.2024) 1 Mjek Anatomopatolog (17.01.2024) 1 Mjek Neurolog (17.01.2024) 1 Mjek Kirurg (17.01.2024)...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spital Bashkiak Mallakastër

Spitali Bashkiak Mallakaster
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek I Pergjithshem/Urgjence (17.01.2024)    
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek I Pergjithshem/Urgjence Provizor (17.01.2024) 1 Mjek Pediater (17.01.2024)   1 Mjek Imazherist -Afati i aplikimit:...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Pediater Provizor (17.01.2024) 1 Mjek Imazherist (17.01.2024) 1 Mjek Neurolog (17.01.2024) 1 Mjek Kirurg (17.01.2024)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Bashkiak Permet

Spitali Bashkiak Përmet
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek ORL (17.01.2024) 1 Mjek Terapia Intensive (17.01.2024) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog (17.01.2024) 4 Mjek Urgjence...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spital Bashkiak Mallakastër

Spitali Bashkiak Mallakaster
1 Mjek i Pergjithshem/Urgjence (27.06.2023)  
Lexo më tepër

Vend Vakant ,Spitali Bashkiak Delvine

Spitali Bashkiak Delvinë
1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)      
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Mjek Neurolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant  
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
1 Mjek Imazherist (19.07.2023) 1 Mjek Neurolog (19.07.2023) 1 Mjek Gastrohepatolog (19.07.2023) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2023) 1 Mjek Kirurg (20.09.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
 Mjek Pediater , 1 vend vakant(29.09.2023) Mjek Kardiolog, 1 vend vakant(22.12.2021) Mjek Pediatër, 1 vend vakant(19.10.2021) Mjek Reanimator 1 vend...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Permet

Spitali Bashkiak Përmet
1 Mjek i Pergjithshem/Urgjence (07.03.2023) Mjek Kardiolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant Mjek Laboratori Klinik Bioklinik 1...
Lexo më tepër