Spitali Rajonal
Fier

Spitali Bashkiak Lushnjë

Spitali Bashkiak Mallakastër

Spitali Rajonal
Vlorë

Spitali Psikiatrik
Vlorë

Spitali Bashkiak
Sarandë

Spitali Bashkiak
Delvinë

Spitali Bashkiak
Përmet

Spitali Rajonal
Gjirokastër

Spitali Bashkiak
Tepelenë

Vende Vakante

Vende Vakant, Spitali Rajonal Gjirokastër

Spitali Rajonal Gjirokastër
Afati i aplikimit -02.07.2024-09.07.2024 VLORË SR Gjirokaster ORL  - Afati i aplikimit-02.07.2024-09.07.2024 VLORË SR Gjirokaster Anestezist Reanimator  -Afati i aplikimit...
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Lushnje

Spitali Bashkiak Lushnjë
Afati i aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Neonatolog- Afati i Aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Neonatolog-  Afati i Aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Okulist - Afati...
Lexo më tepër

Vend Vakant,Spitali Bashkiak Sarande

Spitali Bashkiak Sarandë
Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Anestezist Reanimator: Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Pediater: Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Imazherist: Afati...
Lexo më tepër

Vend Vakant ,Spitali Bashkiak Delvine

Spitali Bashkiak Delvinë
Afati i Aplikimit : 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I Pergjithshem/Urgjence: Afati i Aplikimit -02.07.2024-.09.07.2024 Afati i aplikimit: 21.05.2024-28.05.2024 Mjek Patolog- Afati i...
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Afati i aplikimit: 02.07.2024-09.07.2027 Mjek I Pergjithshem/Urgjence: Afati i Aplikimit-02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I Pergjithshem/Urgjence: Afati i Aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek Obsteter Gjinekolog:...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spital Bashkiak Mallakastër

Spitali Bashkiak Mallakaster
Afati i Aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I Pergjithshem/Urgjence- Afati i Aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek I Pergjithshem/Urgjence (17.01.2024)
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
  Afati i aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 VLORË SR Vlore Mjek I Pergjithshem/Urgjence - Afati i aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 VLORË SR Vlore Pediater ...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
  Afati i aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 VLORË SR Fier Mjek I Pergjithshem/Urgjence Provizor 02.07.2024-.09.07.2024 - Afati i aplikimit: 02.07.2024-.09.07.2024 VLORË SR...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Bashkiak Permet

Spitali Bashkiak Përmet
Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I Pergjithshem/Urgjence: Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I Pergjithshem/Urgjence: Afati i aplikimit- 02.07.2024-.09.07.2024 Mjek I...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spital Bashkiak Mallakastër

Spitali Bashkiak Mallakaster
1 Mjek i Pergjithshem/Urgjence (27.06.2023)  
Lexo më tepër

Vend Vakant ,Spitali Bashkiak Delvine

Spitali Bashkiak Delvinë
1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)      
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Mjek Neurolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant  
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
1 Mjek Imazherist (19.07.2023) 1 Mjek Neurolog (19.07.2023) 1 Mjek Gastrohepatolog (19.07.2023) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2023) 1 Mjek Kirurg (20.09.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
 Mjek Pediater , 1 vend vakant(29.09.2023) Mjek Kardiolog, 1 vend vakant(22.12.2021) Mjek Pediatër, 1 vend vakant(19.10.2021) Mjek Reanimator 1 vend...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Permet

Spitali Bashkiak Përmet
1 Mjek i Pergjithshem/Urgjence (07.03.2023) Mjek Kardiolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant Mjek Laboratori Klinik Bioklinik 1...
Lexo më tepër