Spitali Rajonal
Fier

Spitali Bashkiak Lushnjë

Spitali Bashkiak Mallakastër

Spitali Rajonal
Vlorë

Spitali Psikiatrik
Vlorë

Spitali Bashkiak
Sarandë

Spitali Bashkiak
Delvinë

Spitali Bashkiak
Përmet

Spitali Rajonal
Gjirokastër

Spitali Bashkiak
Tepelenë

Vende Vakante

1 Vend Vakant Spitali Sarande

Spitali Bashkiak Sarandë
Mjek Anestezist-Reanimator 1 Mjek Neonat(19.10.2021)
Lexo më tepër

4 Vende Vakant Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Mjek Neurolog 1 vend vakant Mjek Obseter-Gjinekolog 1 vend vakant Mjek Anestezist-Reanimator 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant
Lexo më tepër

6 Vende Vakant Spitali Permet

Spitali Bashkiak Përmet
Mjek Urgjence 1 vend vakant Mjek Kardiolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant Mjek Laboratori Klinik Bioklinik 1...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Gjirokaster

Spitali Rajonal Gjirokastër
Mjek Kirurg i Pergjithshem , 1 vend vakant (06.04.2022) Mjek Urgjence, 1 vend vakant(18.03.2022) Mjek Urgjence, 1 vend vakant(07.02.2022) Mjek...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Lushnje

Spitali Bashkiak Lushnjë
Mjek Transfuzionist , 1 vend vakant(06.04.2022) Mjek Kardiolog (prov), 1 vend vakant (07.02.2022) Mjek Anestezist Reanimator, 1 vend vakant(24.09.2021) Mjek...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
Mjek Sherbim Urgjence, 1 vend vakant(16.05.2022) Mjek Sherbim Urgjence, 1 vend vakant(16.05.2022) Mjek Kirurg Urolog, 1 vend vakant(07.02.2022) Mjek Pediater,...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
Mjek prane Sherbimit te Urgjences , 1 vend vakant (05.05.2022) Mjek Diagnoze me Imazhe,1 vend vakant(06.04.2022) Mjek Kardiolog, 1 vend...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Psikiatrik Vlorë

Spitali Psikiatrik Vlorë
Mjek Psikiatër, 1 Vend Vakant,(05.08.2021)
Lexo më tepër