Spitali Rajonal
Fier

Spitali Bashkiak Lushnjë

Spitali Bashkiak Mallakastër

Spitali Rajonal
Vlorë

Spitali Psikiatrik
Vlorë

Spitali Bashkiak
Sarandë

Spitali Bashkiak
Delvinë

Spitali Bashkiak
Përmet

Spitali Rajonal
Gjirokastër

Spitali Bashkiak
Tepelenë

Vende Vakante

Vend Vakant Spitali Sarande

Spitali Bashkiak Sarandë
Mjek Anestezist-Reanimator 1 Mjek Neonat(19.10.2021) 1 Mjek Anestezi reanimacion(08.06.2022)
Lexo më tepër

4 Vende Vakant Spitali Tepelene

Spitali Bashkiak Tepelenë
Mjek Neurolog 1 vend vakant Mjek Obseter-Gjinekolog 1 vend vakant Mjek Anestezist-Reanimator 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant
Lexo më tepër

6 Vende Vakant Spitali Permet

Spitali Bashkiak Përmet
Mjek Urgjence 1 vend vakant Mjek Kardiolog 1 vend vakant Mjek Kirurg 1 vend vakant Mjek Laboratori Klinik Bioklinik 1...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Gjirokaster

Spitali Rajonal Gjirokastër
1 Mjek Imazherist (20.09.2022) 1 Mjek Pneumolog (20.09.2022) Mjek Obsteter Gjinekolog, 1 vend vakant (22.08.2022) Mjek Kirurg i Pergjithshem ,...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Lushnje

Spitali Bashkiak Lushnjë
1 Mjek Kirurg (20.09.2022) 1 Mjek Imazherist (20.09.2022) Mjek Transfuzionist , 1 vend vakant(06.04.2022) Mjek Kardiolog (prov), 1 vend vakant...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Rajonal Fier

Spitali Rajonal Fier
1 Mjek Anestezist Reanimator (20.09.2022) 1 Mjek Kirurg (20.09.2022) Mjek Kirurg Urolog, 1 vend vakant(07.02.2022) Mjek Pediater, 1 vend vakant(10.01.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakant Spitali Rajonal Vlore

Spitali Rajonal Vlorë
1 Mjek Neonat (20.09.2022) 1 Mjek Imazherist (20.09.2022) 1 Mjek Kirug (20.09.2022) Mjek  Neonat 1 vend vakant (06.09.2022) Mjek Diagnoze...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Psikiatrik Vlorë

Spitali Psikiatrik Vlorë
Mjek Psikiatër, 1 Vend Vakant,(05.08.2021)
Lexo më tepër