Spitali Rajonal Elbasan

Spitali Psikiatrik
Elbasan

Spitali Bashkiak Gramsh

Spitali Bashkiak Peqin

Spitali Bashkiak
Librazhd

Spitali Bashkiak
Pogradec

Spitali Rajonal
Korçë

Spitali Bashkiak
Devoll

Spitali Bashkiak
Kolonjë

Spitali Rajonal
Berat

Spitali Bashkiak
Skrapar

Spitali Bashkiak
Kuçovë

Vende Vakante

Vende Vakante,Spitali Bashkiak Devoll

Spitali Bashkiak Devoll
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Pediater(17.01.2024) 1 Mjek Pediater- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024
Lexo më tepër

Vende Vakant,Spitali Bashkiak Peqin

Spitali Bashkiak Peqin
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Obsteter- Gjinekolog(17.01.2024)   1 Mjek Gjinekolog- Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Bashkiak Kuçovë

Spitali Bashkiak Kuçovë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek ORL(17.01.2024) 1 Mjek Kardiolog(17.01.2024) 1 Mjek Imazherist(17.01.2024) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024)   1 Mjek ORL-...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Rajonal Berat

Spitali Rajonal Berat
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Neonat(17.01.2024) 2 Mjek Radiolog(17.01.2024) 3 Mjek Urgjence(17.01.2024) 2 Mjek Anestezist-Reanimator(17.01.2024) 1 Mjek Trasfuziolog(17.01.2024) 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vend Vakant, Spitali Bashkiak Pogradec

Spitali Bashkiak Pogradec
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Kirurg(17.01.2024) 1 Mjek Radiolog(17.01.2024) 1 Mjek Anestezist Reanimator(17.01.2024) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024) 1 Mjek Kirurg-Ortoped(17.01.2024)...
Lexo më tepër

Vendet Vakante, Spitali Rajonal Korçë

Spitali Rajonal Korçë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 3 Mjek Kirurg(17.01.2024) 2 Mjek Pediater(17.01.2024) 1 Mjek Imazherist(17.01.2024) 1 Mjek Infeksionist(17.01.2024) 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024) 1...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Rajonal Elbasan

Spitali Rajonal Elbasan
Afati aplikimit : 19.04.2024-26.04.2024 Mjek Rheumatolog- Afati aplikimit : 19.04.2024-26.04.2024   Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1 Mjek Pediater -Afati i...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Bashkiak Skrapar

Spitali Bashkiak Skrapar
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Obsteter Gjinekolog(17.01.2024) 1 Mjek Kirurg(17.01.2024) 1 Mjek i Pergjithshem Urgjence(17.01.2024)   1 Mjek Obsteter Gjinekolog-...
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Bashkiak Gramsh

Spitali Bashkiak Gramsh
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Kirurg(17.01.2024) 1 Mjek Neonat(17.01.2024) 2 Mjek Pediater(17.01.2024) 1 Mjek Kardiolog(17.01.2024) 1 Mjek Hematolog(17.01.2024)   1...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Bashkiak Kolonje

Spitali Bashkiak Kolonjë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek (Poliklinike)(17.01.2024) 1 Mjek Laboratori(17.01.2024) 1 Mjek (Poliklinike)(17.01.2024) 1 Mjek Kirurg(17.01.2024) 1 Mjek Patolog(17.01.2024) 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vende Vakante,Spitali Bashkiak Librazhd

Spitali Bashkiak Librazhd
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Specialist ne Poliklinike 1 Mjek Okulist 1 Mjek Radiolog 1 Mjek Radiolog(Prrenjas) 1 Mjek Pediater...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali bashkiak Devoll

Spitali Bashkiak Devoll
1 Mjek Pediater (29.09.2023) 1 Mjek Pediater (19.07.2023)  
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Bashkiak Gramsh

Spitali Bashkiak Gramsh
1 Mjek Pediater (12.06.2023) 1 Mjek Pediater (07.03.2023) 1 Mjek Kardiolog (06.10.2022) 1 Mjek Hematolog (20.09.2022)    
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Librazhd

Spitali Bashkiak Librazhd
1 Mjek Anestezist-Reanimator (29.09.2023) 1 Mjek Nefrolog (29.09.2023) Mjek Radiolog Spitali Librazhd Mjek Radiolog Spitali Prrenjas  
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Kuçovë

Spitali Bashkiak Kuçovë
1 Mjek Obsteter-Gjinekolog(29.09.2023) 1 Mjek Pediater (06.10.2022) 1 MJEK Imazherist (20.09.2022) Mjek ORL 1 vend vakant Mjek Kardiolog 1 vend...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Kolonje

Spitali Bashkiak Kolonjë
1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023) Mjek Kirurg 1 vend vakant Mjek Pneumolog 1 vend vakant 1 Mjek I...
Lexo më tepër

Vendet Vakante, Spitali Rajonal Korçë

Spitali Rajonal Korçë
1 Mjek Pediater (29.09.2023) 1 Mjek Kirurg (29.09.2023) 1 Mjek Rheumatolog (20.09.2023) 1 Mjek Specialist ne Sherbimin e Patologjise (06.07.2023)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Rajonal Elbasan

Spitali Rajonal Elbasan
1 Mjek  Pediater (20.09.2023) 1 Mjek  Neurolog (20.09.2023) 1 Mjek  Pneumolog (20.09.2023) 1 Mjek  Rheumatolog (20.09.2023) 1 Mjek  Dermatolog (20.09.2023) 1 Mjek Pediater (20.09.2023) 1 Mjek Pediater (20.09.2023) 1 Mjek Pediater (20.09.2023) 1 Mjek Kirurg (20.09.2023)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Spitali Rajonal Berat

Spitali Rajonal Berat
1 Mjek Transfuziolog (19.07.2023) 1 Mjek Kirurg i Pergjithshem (19.07.2023) 1 Endokrinolog (Provizor)(27.06.2023) 1 Mjek Specialist ne Sherbimin e Urgjences(12.06.2023)...
Lexo më tepër

Vend Vakant, Spitali Bashkiak Pogradec

Spitali Bashkiak Pogradec
1 Mjek Anestezist - Reanimator (29.09.2023) 1 Mjek endokrinolog (29.09.2023) 1 Mjek anestezist-reanimator (19.07.2023) 1 Mjek Endokrinolog (19.07.2023) 1 Mjek...
Lexo më tepër

Spitali Bashkiak Peqin

Spitali Bashkiak Peqin
1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (29.09.2023) 1 Mjek Obsteter-gjinekolog (19.07.2023)  
Lexo më tepër

Vende Vakant, Spitali Bashkiak Skrapar

Spitali Bashkiak Skrapar
1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (29.09.2023) 1 Mjek Obsteter-gjinekolog (19.07.2023) 1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)  
Lexo më tepër