Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

12 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Nr.3 Fier QSH Mbrostar...
Lexo më tepër

2 Vende Vakant Njvksh Sarande

NJËSIA Sarandë
Qsh Sarande Mjek i Përgjithshëm (04.02.2020) QSH Sarande Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)
Lexo më tepër

2 Vende Vakant Mjek i pergjithshem Njvksh Mallakaster

NJËSIA Mallakaster
Qsh Fratar Mjek i Përgjithshëm (04.02.2020) QSH Dukas Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020)
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjek Imazherist, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Patos    
Lexo më tepër

20 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Vlorë

NJËSIA Vlorë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë: QSH Himarë 2 QSH Novoselë...
Lexo më tepër

4 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Lushnje

NJËSIA Lushnjë
QSH Gradisht QSH Krutje QSH Divjake QSH NR.1 Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020)  
Lexo më tepër

3 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Tepelenë

NJËSIA Tepelenë
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë: 2 QSH Tepelenë QSH Luftinjë...
Lexo më tepër

2 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Gjirokastër

NJËSIA Gjirokastër
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër: QSH Vrisera, 1 Mjek i...
Lexo më tepër