Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Vend vakant , NJVKSH PËRMET

NJËSIA Përmet
QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022) QSH Piskove 1 Mjek i Pergjithshem 20.09.2022 QSH Kelcyre,1 Mjek i Përgjithshëm (06.10.2020)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Nr.2, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vend Vakant Njvksh Sarande

NJËSIA Sarandë
QSH Dhiver, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022) QSH Livadhja, 1 Mjek i Përgjithshëm(14.10.2022) Qsh Livadhja Mjek i pergjithshem 20.09.2022 QSH...
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i pergjithshem Njvksh Mallakaster

NJËSIA Mallakaster
QSH Greshice, 1 Mjek i pergjithshem (17.01.2023) Qsh Greshice 1 Mjek i pergjithshem (20.09.2022) QSH Ballsh, 1 Mjek i Përgjithshëm...
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjek Imazherist, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Patos    
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Vlorë

NJËSIA Vlorë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë: QSH Orikum, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Lushnje

NJËSIA Lushnjë
QSH Divjake, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022) QSH NR.1, 1 Mjek i Pergjithshem(14.10.2022) Qsh1 Lushnje Mjek i pergjithshem 20.09.2022 Qsh...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Tepelenë

NJËSIA Tepelenë
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë: QSH Lopes, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakant, NJVKSH Gjirokastër

NJËSIA Gjirokastër
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër: QSH Lazarat, 1 Mjek i...
Lexo më tepër