Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Vende Vakante NJVKSH PËRMET

NJËSIA Përmet
QSH Ballaban, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Suke, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Frakull, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakant Njvksh Sarande

NJËSIA Sarandë
QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023) QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem ...
Lexo më tepër

Vende Vakant ,Njvksh Mallakaster

NJËSIA Mallakaster
 QSH Ballsh, 1 Mjek i Pergjithshem(29.09.2023)  QSH Fratar Kute Selite, 1 Mjek i Pergjithshem Provizor (04.08.2023)      
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Vlorë

NJËSIA Vlorë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë: QSH nr.2,  2 Mjek te...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Lushnje

NJËSIA Lushnjë
QSH Terbuf, 1 Mjek i Pergjithshem(29.09.2023) QSH Nr.1, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) QSH Dushk, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Tepelenë

NJËSIA Tepelenë
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë: QSH Lopes, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakant, NJVKSH Gjirokastër

NJËSIA Gjirokastër
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër:  QSH Cepo-Picar-Odrije , 1 Mjek...
Lexo më tepër