Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Vend vakant , NJVKSH PËRMET

NJËSIA Përmet
QSH Greshicë,1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022) QSH Piskove 1...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Libofshë, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vend Vakant Njvksh Sarande

NJËSIA Sarandë
QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023) QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (07.03.2023) QSH Dhiver, 1 Mjek i Përgjithshëm...
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i pergjithshem Njvksh Mallakaster

NJËSIA Mallakaster
QSH Greshice, 1 Mjek i pergjithshem (17.01.2023) Qsh Greshice 1 Mjek i pergjithshem (20.09.2022) QSH Ballsh, 1 Mjek i Përgjithshëm...
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjek Imazherist, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Patos    
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Vlorë

NJËSIA Vlorë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë: QSH nr.2,  2 Mjek te...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Lushnje

NJËSIA Lushnjë
QSH Gradisht, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023) QSH Hysgjokaj, 1 Mjek i Pergjithshem (06.04.2023) QSH Nr.2, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Tepelenë

NJËSIA Tepelenë
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë: QSH Luftinjë, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakant, NJVKSH Gjirokastër

NJËSIA Gjirokastër
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër: QSH Lazarat, 1 Mjek i...
Lexo më tepër