Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Vend vakant , NJVKSH PËRMET

NJËSIA Përmet
QSH Kelcyre,1 Mjek i Përgjithshëm (06.10.2020) QSH Piskove, 1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021)
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Frakull, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vend Vakant Njvksh Sarande

NJËSIA Sarandë
QSH Sarande Obsteter Gjinekolog (05.05.2020) QSH Sarande , 1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021) QSH Sarande , 1 Mjek i Pergjithshem(05.08.2021)
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i pergjithshem Njvksh Mallakaster

NJËSIA Mallakaster
  QSH Dukas Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020)
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjek Imazherist, NJVKSH Fier

NJËSIA Fier
Lista e vendeve vakante për Mjek Imazherist, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier: QSH Patos    
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm, NJVKSH Vlorë

NJËSIA Vlorë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë:QSH Vranisht 1 Mjek i Përgjithshëm...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Lushnje

NJËSIA Lushnjë
QSH Remas, 1 Mjeke i Pergjithshem (05.04.2021) QSH Krutje,  1 Mjeke i Pergjithshem (05.08.2021)  
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Tepelenë

NJËSIA Tepelenë
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë:   QSH Tepelene,1  Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakant, NJVKSH Gjirokastër

NJËSIA Gjirokastër
Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër: QSH Libohove, 1 Mjek i...
Lexo më tepër