Nëse dëshironi të ndani një koment ose ankesë në lidhje me proceset e rekrutimit apo platformën “Mjekë për Shqipërinë“, ju lutem plotësoni formularin më poshtë: