Njësia
Elbasan

Njësia
Gramsh

Njësia
Peqin

Njësia
Librazhd

Njësia
Pogradec

Njësia
Korçë

Njësia
Devoll

Njësia
Kolonjë

Njësia
Berat

Njësia
Skrapar

Njësia
Kuçovë

Vendet Vakante

Vende Vakant Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Elbasan
QSSH Nr.3, 1 Mjek i Përgjithshëm QSSH Nr.4, 1 Mjek i Përgjithshëm QSSH Cerrik, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Tregan,...
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Librazhd
QSH Polis, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Qender, 1 Mjek i Përgjithshëm
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Berat
QSSH Nr.2, 1 Mjek I Përgjithshëm Provizor QSH Velabisht, 1 Mjek i Përgjithshëm
Lexo më tepër

Vende Vakant Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Devoll
QSH Devoll Biticke , 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Miras, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Proger, 1 Mjek i Përgjithshëm
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Gramsh
QSH Kushove-Sult, 1 Mjek I Pergjithshem Provizor
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Kolonjë
QSH Erseke, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Qender Kolonje, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Novosel, 1 Mjek i Përgjithshëm
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek Specialist

NJËSIA Korçë
Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024 QSSH Nr.1 QSSH Nr.2 QSSH Nr.2 QSSH Nr.4  
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Korçë
QSH Vreshtas, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Libonik, 1 Mjek i Përgjithshëm QSSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Pirg,...
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Kuçovë
QSSH Kucove, 4 Mjek i Përgjithshëm QSH Perondi, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Kozare, 1 Mjek i Përgjithshëm  
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek i Përgjithshëm

NJËSIA Skrapar
QSH Bogove, Vendresh,1 Mjek i Përgjithshëm QSH Qender Potom Leshnje-Cepa, 1 Mjek i Përgjithshëm
Lexo më tepër

Vende Vakante Mjek Specialist

NJËSIA Skrapar
Afati i aplikimit:18.01.2024-25.01.2024 QSH Corovode, 1 Mjek Specialist QSH Polican, 1 Mjek Pediater  
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Korçë

NJËSIA Korçë
Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë:  QSH Nr.1, 1 Mjek i Pergjithshem(29.09.2023) QSH Moglice...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Kuçovë

NJËSIA Kuçovë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kuçovë: QSH Perondi, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Devoll

NJËSIA Devoll
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Devoll: QSH Devoll , 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Elbasan

NJËSIA Elbasan
Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan: QSH Mollas , 1 Mjek i Pergjithshem...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Kolonjë

NJËSIA Kolonjë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kolonjë: QSH Leskovik, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Skrapar

NJËSIA Skrapar
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Skrapar: QSH Qender-Potom-Leshnje - Cepan ,...
Lexo më tepër

Vend Vakant,NJVKSH Librazhd

NJËSIA Librazhd
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd: QSH Rrajce,1 Mjek i Pergjithshem...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Gramsh

NJËSIA Gramsh
Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gramsh: QSh Porocan Mjek i pergjithshem 20.09.2022 QSH Gramesh,...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Berat

NJËSIA Berat
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat: QSH Nr.3, 1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vend Vakant, NJVKSH Pogradec

NJËSIA Pogradec
QSH Pogradec, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)  QSH Dardhas, 1 Mjek i Pergjithshem  (19.07.2023) QSH Proptisht, 1 Mjek i Pergjithshem...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Peqin

NJËSIA Peqin
Lista e vendeve vakante në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Peqin:    
Lexo më tepër