Njësia
Elbasan

Njësia
Gramsh

Njësia
Peqin

Njësia
Librazhd

Njësia
Pogradec

Njësia
Korçë

Njësia
Devoll

Njësia
Kolonjë

Njësia
Berat

Njësia
Skrapar

Njësia
Kuçovë

Vendet Vakante

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Korçë

NJËSIA Korçë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë: QSH Nr.3, Mjek per grupmoshat...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Kuçovë

NJËSIA Kuçovë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kuçovë: QSH Kozare, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Devoll

NJËSIA Devoll
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Devoll: QSH Bilisht, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Elbasan

NJËSIA Elbasan
Lista e vendeve vakante për Mjekë, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan: QSH NR.1, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Kolonjë

NJËSIA Kolonjë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kolonjë: QSH Leskovik, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)...
Lexo më tepër

2 Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Skrapar

NJËSIA Skrapar
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Skrapar: QSH Poliçan ,1Mjekë i Përgjithshëm...
Lexo më tepër

Vend Vakant, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Librazhd

NJËSIA Librazhd
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Librazhd: QSH Prrenjas, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)...
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Gramsh

NJËSIA Gramsh
Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gramsh: QSH Lenie,1 Mjekë i Përgjithshëm QSH Gramesh, Pediater...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjekë i Përgjithshëm, NJVKSH Berat

NJËSIA Berat
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Berat: QSH Nr. 1, Mjekë i...
Lexo më tepër

Vend Vakant, NJVKSH Pogradec

NJËSIA Pogradec
QSH Pogradec,  Mjek I Pergjithshem(16.05.2022) QSH Buçimas, 1 Mjek i Pergjithshem(18.03.2022) QSH.Velcan QSH Dardhas, 1 Mjek I Pergjithshem (provizor)(04.09.2021)
Lexo më tepër

Vende Vakante, NJVKSH Peqin

NJËSIA Peqin
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Peqin:    
Lexo më tepër