Njësia
Dibër

Njësia
Bulqizë

Njësia
Mat

Njësia
Durrës

Njësia
Krujë

Njësia
Tiranë

Njësia
Kavajë

Vendet Vakante

NJVKSH Tirane

NJËSIA Tiranë
QSH Preze: 1 Mjek i Pergjithshem (Provizor) QSH NR.3 Tiranë, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020) QSH NR.8 Tiranë, 1 Mjek...
Lexo më tepër

3 Vende Vakant, Mjek i Përgjithshem, NJVKSH Durrës

NJËSIA Durrës
QSH Nr.7 Durrës, 1 Mjek i Përgjithshëm QSH Shijak Konsultor 1 QSH Manez, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020) ​  
Lexo më tepër

3 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm/Familje, NJVKSH Kavajë

NJËSIA Kavajë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kavajë: QSH Luz i vogel...
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjek Kardiolog, NJVKSH Durrës

NJËSIA Durrës
Lista e vendeve vakante për Mjek Kardiolog, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës: QSH Shijak
Lexo më tepër

5 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm/Familje, NJVKSH Bulqizë

NJËSIA Bulqizë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqizë: 2 QSH Bulqizë 2 QSH...
Lexo më tepër

2 Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm/Familje, NJVKSH Mat

NJËSIA Mat
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat: QSH Gurrë QSH Macukull
Lexo më tepër

1 Vend Vakant, Mjekë Imazherist, NJVKSH Krujë

NJËSIA Krujë
Lista e vendeve vakante për Mjekë Imazherist, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë: QSH Fushë-Krujë  
Lexo më tepër