Njësia
Dibër

Njësia
Bulqizë

Njësia
Mat

Njësia
Durrës

Njësia
Krujë

Njësia
Tiranë

Njësia
Kavajë

Vendet Vakante

Vende Vakante,NJVKSH Tirane

NJËSIA Tiranë
QSH Bregu i Lumit, 1 Mjek ne Konsultorin e Femijes (11.09.2023) QSH Nr.4, 1 Mjek Pediatër(27.06.2023) QSH Nr.7, 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vend Vakant ,NJVKSH Diber

NJËSIA Dibër
QSH Kala e Dodes , 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023) QSH Tomin, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023) QSH Selisht, 1...
Lexo më tepër

Vende Vakante NJVKSH Kavajë

NJËSIA Kavajë
QSH Luz i Vogel, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023) QSH Luz I Vogel, 1 Mjek i Pergjithshem Familje (provizor)(12.06.2023) QSH...
Lexo më tepër

Vende Vakante,NJVKSH Durrës

NJËSIA Durrës
Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës: QSH Shijak, 1 Mjek Obsteter Gjinekolog/Mjek Konsultori i...
Lexo më tepër

Vende Vakante, Mjek i Përgjithshëm/Familje, NJVKSH Bulqizë

NJËSIA Bulqizë
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqizë: QSH ZERQAN, 1 Mjek I...
Lexo më tepër

NJVKSH Mat

NJËSIA Mat
Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mat: QSH Komsi ,1 Mjek i...
Lexo më tepër

Vende Vakante , NJVKSH Krujë

NJËSIA Krujë
Lista e vendeve vakante  , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Krujë: QSH Kruje, 1 Mjek Konsultori Gruas(17.01.2023) QSH Fushë-Krujë, ...
Lexo më tepër