Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Spitali Bashkiak Sarande ,Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon

NJËSIA Gjirokastër Psikolog
1 Psikolog – Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon  
Lexo më tepër

Spitali Rajonal Fier, Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon

NJËSIA Fier
1 Psikolog- Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon
Lexo më tepër

Spitali Rajonal Vlore, Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon

NJËSIA Vlorë Psikolog
1 Psikolog- Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon
Lexo më tepër

Njvksh Sarandë Vende vakante

NJËSIA Sarandë Psikolog Punonjës Social
QSSH Sarande, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)  
Lexo më tepër

Njvksh Gjirokastër Vende vakante

NJËSIA Gjirokastër Psikolog Punonjës Social
QSSH Gjirokaster, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)  
Lexo më tepër

Njvksh Lushnje Vende vakante

NJËSIA Lushnjë Psikolog Punonjës Social
QSH Tërbuf, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)  
Lexo më tepër

Njvksh Fier Vende vakante

NJËSIA Fier Psikolog Punonjës Social
QSSH Roskoves, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)  
Lexo më tepër

Njvksh Vlorë Vende vakante

NJËSIA Vlorë Psikolog Punonjës Social
QSH nr.2 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH nr.3 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSSH Himarë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)...
Lexo më tepër