Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Njvksh Sarandë Vende vakante

NJËSIA Sarandë
Qëndra Socio-Shëndetësore Sarandë, 1 Vend vakant(07.11.2022)
Lexo më tepër

Njvksh Gjirokastër Vende vakante

NJËSIA Gjirokastër
Qëndra Socio-Shëndetësore Gjirokastër, 1 Vend vakant(07.11.2022)
Lexo më tepër

Njvksh Mallakastër Vende vakante

NJËSIA Mallakaster
Qëndra Shëndetësore Fratar+Kute+Selite 24/7-A, 1 Vend vakant(07.11.2022)
Lexo më tepër

Njvksh Fier Vende vakante

NJËSIA Fier
Qëndra Shëndetësore Patos + Ruzhdie 24/7-A, 1 Vend vakant  
Lexo më tepër

Njvksh Vlorë Vende vakante

NJËSIA Vlorë
Qëndra Shëndetësore Himarë 24/7-A, 1 Vend vakant(11.10.2022) Qëndra Shëndetësore Selenicë 24/7-A, 1 Vend vakant(11.10.2022)
Lexo më tepër