Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Njvksh Sarandë Vende vakante

NJËSIA Sarandë Psikolog Punonjës Social
QSSH Sarande, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Gjirokastër Vende vakante

NJËSIA Gjirokastër Psikolog Punonjës Social
QSSH Gjirokaster, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Lushnje Vende vakante

NJËSIA Lushnjë Psikolog Punonjës Social
QSH Tërbuf, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Fier Vende vakante

NJËSIA Fier Psikolog Punonjës Social
QSSH Roskoves, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH nr.2 Fier, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Vlorë Vende vakante

NJËSIA Vlorë Psikolog Punonjës Social
QSH nr.2 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH nr.3 Vlorë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSSH Himarë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)...
Lexo më tepër