Njësia
Lushnjë

Njësia
Përmet

Njësia
Tepelenë

Njësia
Vlorë

Njësia
Gjirokastër

Njësia
Sarandë

Njësia
Delvinë

Njësia
Fier

Njësia
Mallakastër

Vendet Vakante

Spitali Psikiatrik Vlorë

NJËSIA Vlorë Psikolog Punonjës Social
2 (dy)  “Punonjës Social” -12.07.2024 (Shiko Njoftimin)
Lexo më tepër

Spitali Rajonal Fier, Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon

NJËSIA Fier Psikolog
1 Psikolog- Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon
Lexo më tepër

Spitali Rajonal Vlore, Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon

NJËSIA Vlorë Psikolog
1 Psikolog- Njesia e Trajtimit Mbajtes me Metadon
Lexo më tepër

Njvksh Sarandë Vende vakante

NJËSIA Sarandë Psikolog Punonjës Social
QSH Sarandë - Psikolog/Punonjes Social (07.05.2024)   QSSH Sarande, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Gjirokastër Vende vakante

NJËSIA Gjirokastër Psikolog Punonjës Social
QSH Gjirokastër- Psikolog/Punonjes Social (07.05.2024) QSSH Gjirokaster, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Lushnje Vende vakante

NJËSIA Lushnjë Psikolog Punonjës Social
Afati i aplikimit  nga 03.06.2024 - 10.06.2024. Punonjes Social - Provizor,  Sektori i Shërbimit të Shëndetit Mendor. - Afati i...
Lexo më tepër

Njvksh Fier Vende vakante

NJËSIA Fier Psikolog Punonjës Social
QSH Roskovec 24/7-A - Psikolog/Punonjes Social (07.05.2024) QSSH Roskoves, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Vlorë Vende vakante

NJËSIA Vlorë Psikolog Punonjës Social
QSH Himarë 24/7-A - Psikolog/Punonjes Social (07.05.2024) QSH Selenicë 24/7-A - Psikolog/Punonjes Social(07.05.2024) QSH Nr.2 Vlorë - Psikolog/Punonjes Social(07.05.2024) QSH...
Lexo më tepër