Spitali Rajonal
Dibër

Spitali Bashkiak
Bulqizë

Spitali Bashkiak
Mat

Spitali Rajonal Durrës

Spitali Bashkiak
Krujë

Spitali Bashkiak
Kavajë

Vende Vakante

Vende Vakante Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Anestezist-reanimator  
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Mat

Spitali Bashkiak Mat
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Laboratori Klinik Biokimik 1 Mjek ORL/Okulist  
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Bulqizë

Spitali Bashkiak Bulqizë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Obsteter- Gjinekolog 1 Mjek Kirurg  
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 2 Mjek Infeksionist 1 Mjek Kirurg 1 Mjek Endokrinolog Provizor
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
Afati i aplikimit:17.01.2024-24.01.2024 1 Mjek Neurolog 2 Mjek Pediater 1 Mjek Pediater Provizor 1 Mjek Obsteter Gjinekolog 1Mjek I pergjithshem/specialist...
Lexo më tepër

Vende Vakante , Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
1 Mjek Endokrinolog (29.05.2023)  
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
1 Mjek Anestezist- Reanimator (16.10.2023) 1 Mjek Urgjence/Pergjithshem ne sherbimin e urgjences(29.09.2023) 1 Mjek Specialist Urgjence /Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) 2...
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Mat

Spitali Bashkiak Mat
1 Mjek ORL/Okulist(12.06.2023) 1 Mjek Laborant(12.06.2023) 1 Mjek Pediater(06.09.2022)  
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
1 Mjek Anestezist-Reanimator(12.06.2023) 1 Mjek Pneumolog(04.09.2021) 1 Mjek Imazherist(04.09.2021)  
Lexo më tepër

Vende vakante , Spitali Bashkiak Kavajë

Spitali Bashkiak Kavajë
1 Mjek Anestezist-Reanimator (06.10.2022) 1 mjek Kardiolog (20.09.2022) 1 mjek Kirurg    
Lexo më tepër