Spitali Rajonal
Dibër

Spitali Bashkiak
Bulqizë

Spitali Bashkiak
Mat

Spitali Rajonal Durrës

Spitali Bashkiak
Krujë

Spitali Bashkiak
Kavajë

Vende Vakante

1 Vende Vakante , Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
1 Mjek Urgjence (08.09.2020)        
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
1 Mjeke Neonatologe 1  Mjeke Neurolog 1 Mjeke Anestezist Reanimator 1Mjekë Obsteter Gjinekolog (06.11.2020) Mjek Pneumolog(05.08.2021) Mjek Imazherist(05.08.2021) 1 Mjek...
Lexo më tepër

2 Vende vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
1 Mjek Reanimator 1 Mjek Obsteter Gjinekolog 1 Mjek Pneumolog(04.09.2021) 1 Mjek Imazherist(04.09.2021)
Lexo më tepër

Vende vakante , Spitali Bashkiak Kavajë

Spitali Bashkiak Kavajë
1 mjek Kirurg 1 mjek Pediater 1 mjek Nefrolog ( 10.10.2020) 1 Mjek Neuropsikiater (17.03.2021)  
Lexo më tepër