Spitali Rajonal
Dibër

Spitali Bashkiak
Bulqizë

Spitali Bashkiak
Mat

Spitali Rajonal Durrës

Spitali Bashkiak
Krujë

Spitali Bashkiak
Kavajë

Vende Vakante

1 Vende Vakante , Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
1 Mjek Urgjence (08.09.2020)        
Lexo më tepër

8 Vende vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
1 Mjeke Pediater 1 Mjeke Neonatologe 1  Mjeke Neurolog 1 Mjeke Anestezist Reanimator 1 Mjek Urgjence (05.05.2020) 1 Mjek Kirurg ...
Lexo më tepër

2 Vende vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
1 Mjek Reanimator 1 Mjek Obsteter Gjinekolog  
Lexo më tepër

3 Vende vakante Spitali Bashkiak Kavajë

Spitali Bashkiak Kavajë
1 mjek Kirurg 1 mjek Pediater 1 mjek Nefrolog ( 10.10.2020)    
Lexo më tepër