Spitali Rajonal
Dibër

Spitali Bashkiak
Bulqizë

Spitali Bashkiak
Mat

Spitali Rajonal Durrës

Spitali Bashkiak
Krujë

Spitali Bashkiak
Kavajë

Vende Vakante

Vende vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
1 Mjek Kardiolog (provizor) (06.10.2022) 1 Mjek Pneumolog (06.10.2022) 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (06.10.2022)  1 Mjek Reumatolog Provizor (20.09.2022) 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
1 Mjek Obsteter Gjinekolog 1 Mjek Pneumolog(04.09.2021) 1 Mjek Imazherist(04.09.2021)
Lexo më tepër

1 Vende vakante Spitali Bashkiak Bulqizë

Spitali Bashkiak Bulqizë
1 mjek kirurg   1 Mjek Pneumolog (10.08.2022)  
Lexo më tepër

Vende vakante , Spitali Bashkiak Kavajë

Spitali Bashkiak Kavajë
1 Mjek Anestezist-Reanimator (06.10.2022) 1 mjek Kardiolog (20.09.2022) 1 mjek Kirurg 1 mjek Pediater 1 Mjek Neuropsikiater (17.03.2021)  
Lexo më tepër