Spitali Rajonal
Dibër

Spitali Bashkiak
Bulqizë

Spitali Bashkiak
Mat

Spitali Rajonal Durrës

Spitali Bashkiak
Krujë

Spitali Bashkiak
Kavajë

Vende Vakante

Vende Vakante Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek Kardiolog: Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek Neurolog: Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek...
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Mat

Spitali Bashkiak Mat
Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek Laborant (klinik-bioklinik): Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek O.R.L/Okulist: Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Bulqizë

Spitali Bashkiak Bulqizë
Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek Kirurg: Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1 Mjek Obsteter- Gjinekolog: Afati i aplikimit- 05.07.2024-12.07.2024 1...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
Afati i aplikimit: 03.05.2024-10.05.2024 1 Mjek Specialist Infeksionist - Afati i aplikimit:03.05.2024-10.05.2024 Afati i aplikimit: 20.03.2024-27.03.2024 1 Mjek Specialist Infeksionist...
Lexo më tepër

Vende Vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
Afati i aplikimit: 03.05.2024-10.05.2024 1 Mjek Obsteter Gjinekolog - Afati i aplikimit: 03.05.2024-10.05.2024 1 Mjek Neurolog 03.05.2024-10.05.2024 - Afati i...
Lexo më tepër

Vende Vakante , Spitali Rajonal Diber

Spitali Rajonal Dibër
1 Mjek Endokrinolog (29.05.2023)  
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durrës
1 Mjek Anestezist- Reanimator (16.10.2023) 1 Mjek Urgjence/Pergjithshem ne sherbimin e urgjences(29.09.2023) 1 Mjek Specialist Urgjence /Mjek i Pergjithshem (19.07.2023) 2...
Lexo më tepër

Vend Vakant Spitali Bashkiak Mat

Spitali Bashkiak Mat
1 Mjek ORL/Okulist(12.06.2023) 1 Mjek Laborant(12.06.2023) 1 Mjek Pediater(06.09.2022)  
Lexo më tepër

Vende vakante Spitali Bashkiak Krujë

Spitali Bashkiak Krujë
1 Mjek Anestezist-Reanimator(12.06.2023) 1 Mjek Pneumolog(04.09.2021) 1 Mjek Imazherist(04.09.2021)  
Lexo më tepër

Vende vakante , Spitali Bashkiak Kavajë

Spitali Bashkiak Kavajë
1 Mjek Anestezist-Reanimator (06.10.2022) 1 mjek Kardiolog (20.09.2022) 1 mjek Kirurg    
Lexo më tepër