Ndërmjet portalit “Mjekë për Shqipërinë”

do të publikohen për çdo institucion të kujdesit shëndetësor, vendet vakante për
Mjekë të Përgjithshëm , Mjekë Specialistë, Mjekë Bonus
ku mund të aplikoni me tre hapa të thjeshte:

Nëse keni nevojë të na kontaktoni
lutem plotësoni formën

Njoftime