MSHMS SHPALL VENDE VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALIN RAJONAL MEMORIAL FIER PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË PROGRAMIN E BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpall vend vakant për mjek specialist në Programin e Bonusit.

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore për ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus, Shpallje

MSHMS SHPALL VENDET VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALE RAJONALE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.42, datë 22.01.2020 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus, Shpallje