MSHMS SHPALL VENDE VAKANTE PËR MJEKË NË SPITALET PËR TË CILAT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 26 datë 17.1.2024 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK NË SPITALIN BASHKIAK DELVINË PËR TË CILIN DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus, Shpallje

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK NË SPITALIN BASHKIAK KOLONJË, TROPOJË, DELVINË DHE SKRAPAR, PËR TË CILAT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Në zbatim Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus, Shpallje

MSHMS SHPALL VEND VAKANT PËR MJEK SPECIALIST ONKOLOG NË SPITALIN RAJONAL KORÇË PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.43, datë 19.01.2022 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve tët shëndetësor ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus

MSHMS SHPALL VENDE VAKANT PËR MJEK SPECIALIST NË SPITALET RAJONALE/BASHKIAKE PËR TË CILËT DO TË APLIKOHET PROGRAMI I BONUSIT

Bazuar në VKM nr.43, datë 19.01.2022 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore    nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit ...
Lexoni Më Tepër…
/ Mjekë Bonus
Loading...