Njësia
Dibër

Njësia
Bulqizë

Njësia
Mat

Njësia
Durrës

Njësia
Krujë

Njësia
Tiranë

Njësia
Kavajë

Vendet Vakante

Njvksh Dibër Vende vakante

NJËSIA Dibër Psikolog Punonjës Social
QSH Peshkopi, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Durrës Vende vakante

NJËSIA Durrës Psikolog Punonjës Social
QSH Nr 8 Durrës, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH Kenetë Durrës, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)      
Lexo më tepër

Njvksh Kavajë Vende vakante

NJËSIA Kavajë Psikolog Punonjës Social
QSH Kavajë, 2 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH Luz i Vogël, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023) QSH Golem, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër

Njvksh Tiranë Vende vakante

NJËSIA Tiranë Psikolog Punonjës Social
QSH Nr 8 Tiranë, 1 Psikolog/Punonjës Social - Provizor (23.08.2023) QSH Shkozë Tiranë, 1 Psikolog/Punonjës Social (23.08.2023)
Lexo më tepër