1 Mjek Hematolog
1 Mjek Urgjence (provizor) (06.10.2020)

1 Mjek Obsteter Gjinekolog-Provizor (05.07.2021)

Mjek Kirurg, 1 vende vakante(05.08.2021)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm