QSH Kala e Dodes , 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023)
QSH Tomin, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH Selisht, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH ZALL-DARDHE-REC P/A Zall Dardhe, Mjek i Pergjithshem Familje(16.05.2022)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Dibër