Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/Familje , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kavajë:

QSH Luz i vogel
QSH Lekaj
1 vend vakant mjek i pergjithshem ( prane Sherbimit Social Shteteror)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kavajë