QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023)

QSH Lukove, 1 Mjek i Pergjithshem  (07.03.2023)

QSH Dhiver, 1 Mjek i Përgjithshëm (22.11.2022)

QSH Livadhja, 1 Mjek i Përgjithshëm(14.10.2022)

QSH Sarande Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)

QSH Sarande , 1 Mjek i Pergjithshem(05.08.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Sarandë