1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (29.09.2023)
1 Mjek Obsteter-gjinekolog (19.07.2023)
1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)