1 Mjek Obsteter-gjinekolog (19.07.2023)

1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm