QSH Ballaban, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Suke, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022)

QSH Piskove 1 Mjek i Pergjithshem 20.09.2022

QSH Piskove, 1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021)

QSH Carshove,1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.09.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Përmet