QSH Ballaban, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Suke, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Petran, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Piskove 1 Mjek i Pergjithshem 20.09.2022

QSH Piskove, 1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021)

 

 

Categories: NJËSIA Përmet