Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kuçovë:

QSH Perondi, Mjekë i Përgjithshëm

QSH Kuçovë, Mjekë i Përgjithshëm(15.12.2020)

QSH Kuçovë, 1 Mjek I Pergjithshem(04.09.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kuçovë