Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kuçovë:

QSH Kozare, Mjekë i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Perondi, Mjekë i Përgjithshëm

QSH Kuçovë, Mjekë i Përgjithshëm(15.12.2020)

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Kuçovë