Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kuçovë:

QSH Perondi, 1 Mjek i Përgjithshëm(27.06.2023)

QSH Kuçovë, Mjek i Përgjithshëm(11.04.2023)

QSH Kuçovë, Mjekë i Përgjithshëm(15.12.2020)

 

 

 

Categories: NJËSIA Kuçovë