Mjek Obstetër-Gjinekolog 1 vakant
Mjek Neonatolog 1 vakant
Mjek Kardiolog 1 vakant
Mjek infeksionist 1 vakant
Mjek Neurolog 1 vakant
Mjek reaminator 1 vakant
Mjek Neurolog 1 vakant
Mjek Kirurg 1 vakant
Mjek Ortoped 1 vakant

Mjek Urgjence 1 vakant (04.06.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm