Mjek Obstetër-Gjinekolog 1 vakant
Mjek Neonatolog 1 vakant
Mjek Kardiolog 1 vakant
Mjek infeksionist 1 vakant
Mjek Neurolog 1 vakant
Mjek pranim urgjence
Mjek reaminator 1 vakant
Mjek Neurolog 1 vakant
Mjek Kirurg 1 vakant
Mjek Ortoped 1 vakant

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm