1 Mjek Pediater (29.09.2023)
1 Mjek Kirurg (29.09.2023)
1 Mjek Rheumatolog (20.09.2023)
1 Mjek Specialist ne Sherbimin e Patologjise (06.07.2023)
1 Mjek Urgjence (29.05.2023)
Mjek Diagnoze me Imazhe,1 vend vakant (06.04.2022)
Mjek Obstetër-Gjinekolog 1 vakant
Mjek infeksionist 1 vakant