Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier:

QSH Libofshë
QSH Levan
QSH Frakull
QSH Kurjan
QSH Kuman
QSH Strumë
QSH Cakran
QSH Aranitas
QSH Fratar
QSH Kutë

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Fier