Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier:

QSH Frakull, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Qender, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH  Nr.2, 1 Mjek i Pergjithshem (27.06.2023)
QSH Roskovec, 1 Mjek i Pergjithshem (27.06.2023) 
QSH Libofshë, 1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023)
QSH Frakull, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Strume, 1 Mjek i Pergjithshem (Definitiv) (11.04.2023)
QSH  Nr.3, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)
Qsh Kuman Mjek i pergjithshem 20.09.2022
Qsh Levan Mjek i pergjithshem 20.09.2022
Qsh Strum Mjek i pergjithshem 20.09.2022
Qsh Patos, Mjek i pergjithshem 20.09.2022
QSH Libofsh, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
QSH Kuman, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
QSH Dermenas, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
QSH Qender, 1 Mjek i Përgjithshëm (26.04.2022)
QSH Kurjan, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.03.2022)

Categories: NJËSIA Fier