Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier:

QSH Kurjan, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Strumë, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Aranitas, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Fratar, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Kutë, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Levan, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(06.03.2021)

QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Roskovec, 1 Mjek Familje(08.10.2021)

 

















skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm



Categories: NJËSIA Fier