Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier:

QSH Patos, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Libofsh, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Qender,1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Kuman, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Dermenas, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Qender, 1 Mjek i Përgjithshëm (26.04.2022)

QSH NR 1,1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Zharrez,1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Portez,1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Levan,1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Cakran,1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Kurjan, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Strumë, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Aranitas, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Fratar, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Kutë, 1 Mjek i Përgjithshëm

QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Roskovec, 1 Mjek Familje(08.10.2021)

QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.03.2022)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Fier