1 Vend  Vakant, Mjek  Neonatolog,

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm