1 Vend  Vakant, Mjek  Neonatolog,

1 (një) Vend lirë pune në pozicionin “Mjek Pediatër-Neonatolog”,në Spitalin Universitar Obsterik-Gjinekologjik ”Koço Gliozheni”(12.03.2021)

Kriteret per aplikim

(Shiko Njoftimin)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm