Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë:

QSH Lekas, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Gorë, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Voskop,1 Mjek i Përgjithshëm

Q. Sh. Pojan,1 Mjek i Përgjithshëm (08.09.2020)

QSH NR 1, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)

QSH NR 4, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)

QSH Maliq, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)

QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)

QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)

QSH Nr.2, 1Mjek grupmosha 0-18/Pediater (24.09.2021)

QSH Drenove,  1 Mjek I Pergjithshem  (22.12.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Korçë