Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë:

 QSH Nr.1, 1 Mjek i Pergjithshem(29.09.2023)
QSH Moglice ,1 Mjek i Pergjithshem (29.09.2023)
QSH Nr.1, 2 Mjek te Pergjithshem(31.08.2023)
QSH Nr 1, Korçë, 1 Mjek i Pergjithshem (04.08.2023)
QSH Nr.1, 2 Mjeke te Pergjithshem  (19.07.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek Obsteter-Gjinekolog  (19.07.2023)
QSH Nr.2, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH nr 2, 2 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Nr.2, 2 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)
QSH Pirg, 1 Mjek i Pergjithshem  (07.03.2023)
QSH Drenove, 1 Mjek i Pergjithshem  (07.03.2023)
Qsh Libonik 1 Mjek i pergjithshem 20.09.2022
QSH Nr.3, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022)
QSH Vreshtas,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)
QSH Bulgarec,Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)
QSH Lekas, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Gorë, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Voskop,1 Mjek i Përgjithshëm
Q. Sh. Pojan,1 Mjek i Përgjithshëm (08.09.2020)
QSH Maliq, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)
QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)
QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)
QSH Nr.2, 1Mjek grupmosha 0-18/Pediater (24.09.2021)
Q.Sh.Nr.4, 1 Mjek i Përgjithshëm (Provizor)(07.02.2022)
Q.Sh.Nr.2, 1 Mjek per grupmoshat pediatrike 0-18/ Pediater (07.02.2022)

 

Categories: NJËSIA Korçë