Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë:

QSH Nr.3, Mjek per grupmoshat 0-18 vjeç/Pediater(16.05.2022)

QSH Nr.3,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Vreshtas,  Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH Bulgarec,Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSH NR 2, 1 Mjek i Përgjithshëm(18.03.2022)

QSH Lekas, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Gorë, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Voskop,1 Mjek i Përgjithshëm

Q. Sh. Pojan,1 Mjek i Përgjithshëm (08.09.2020)

QSH NR 1, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)

QSH Maliq, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.07.2021)

QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)

QSH Maliq,1 Mjek i Përgjithshëm (04.09.2021)

QSH Nr.2, 1Mjek grupmosha 0-18/Pediater (24.09.2021)

QSH Drenove,  1 Mjek I Pergjithshem  (22.12.2021)

Q.Sh.Nr.4, 1 Mjek i Përgjithshëm (Provizor)(07.02.2022)

Q.Sh.Nr.2, 1 Mjek per grupmoshat pediatrike 0-18/ Pediater (07.02.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Korçë