Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Korçë:

QSH Nr.1 Korçë, 2 Mjek i Përgjithshëm
QSH Nr.4 Korçë, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Lekas, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Pojan, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Vreshtas,1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Libonik,1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Pirg, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Gorë, 1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Voskop,1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Qendër Bulgarec,1 Mjek i Përgjithshëm
QSH Maliq, 1 Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020)
Q. Sh. Pojan,1 Mjek i Përgjithshëm 08.09.2020)
QSH Nr.3 Korçë, 1 Mjek i Përgjithshëm (06.10.2020)
QSH Nr.2 Korçë, 1 Mjek i Përgjithshëm (06.10.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Korçë