Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë:

QSH Himarë
1 QSH Novoselë
QSH Vranisht
QSH Vllahin
1 QSH NR.2
2 Q.SH KOTE
Q.SH. SHUSHICE
2 Q.SH. ARMEN
2 Q.SH Narte
2 Q.SH. ORIKUM
Q.SH.SELENICE
Q.SH. BRATAJ
QSH NR.1 Mjek i Përgjithshëm (05.05.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Vlorë