Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë:QSH Vranisht 1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH KOTE    1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH. SHUSHICE    1Mjek i Përgjithshëm
Q.SH.SELENICE  1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH. BRATAJ  1Mjek i Përgjithshem

QSH Nr.3, 1 Mjek i Përgjithshëm(03.12.2021)

QSH Nr.2, 1 Mjek i Përgjithshëm(05.01.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Vlorë