Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë:

QSH nr.2,  2 Mjek te Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Nr 3, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH nr 4, 2 Mjek te Pergjithshem (11.04.2023)
QSH nr5,  1 Mjek i Pergjithshem  (11.04.2023)
QSH Himare, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)
QSH Brataj, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)
QSH Nr.5, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
Q.SH KOTE    1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH. SHUSHICE    1Mjek i Përgjithshëm
Q.SH.SELENICE  1 Mjek i Përgjithshëm

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Vlorë