Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë:

QSH Novosele, 1 Mjek i Përgjithshëm Provizor (16.05.2022)

QSH Nr.1, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Nr.2, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Nr.2, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Nr.5, 1 Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH Vranisht 1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH KOTE    1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH. SHUSHICE    1Mjek i Përgjithshëm
Q.SH.SELENICE  1 Mjek i Përgjithshëm
Q.SH. BRATAJ  1Mjek i Përgjithshem

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Vlorë