Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë:

2 QSH Tepelenë
QSH Luftinjë

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tepelenë