Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë:

QSH Lopes, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Luftinje, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Luftinjë, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)

QSH  Luftinje, 1 Mjek i Pergjithshem (07.03.2023)

QSH Lopes, 1 Mjek i Pergjithshem (04.11.2022)

QSH Qesarat, 1 Mjek i Pergjithshem (14.10.2022)

QSH Tepelene,1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021)

QSH Tepelene,1  Mjek i Pergjithshem  (05.07.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tepelenë