Lista e vendeve vakante për Mjek i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tepelenë:

 

QSH Tepelene,1  Mjek i Pergjithshem Familje (06.03.2021)

QSH Tepelene,1  Mjek i Pergjithshem  (05.07.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tepelenë