Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tropojë:

QSh Margegaj

QSh Bujan

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tropojë