Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tropojë:

QSh Bujan

QSH Lekbibaj, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021)

QSH Margegaj, 1 Mjek i Përgjithshëm(04.09.2021)

 QSH Bajram Curri, 1 Mjek i Pergjithshem (15.11.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tropojë