Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tropojë:

QSH Bujan, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)

QSH Tropoje - 1 Mjek I Pergjithshem (22.02.2023)

QSH Bajram Curri, 1 Mjek i Pergjithshem (15.11.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Tropojë