Lista e vendeve vakante , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gramsh:

QSH Lenie,1 Mjekë i Përgjithshëm

QSH Gramesh, Pediater (06.07.2020)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Gramsh