Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Mirditë:

QSh Fan,1 Mjekë i Përgjithshëm
QSh Kacinar, 1 Mjekë i Përgjithshëm (08.09.2020)

 

















skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm



Categories: NJËSIA Mirditë