Lista e vendeve vakante për Mjekë Obstetër-Gjinekolog, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

QSh Nr. 1 Shkodër
QSh Nr. 2 Shkodër

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër