Lista e vendeve vakante për Mjekë Pediatër, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

QSh Nr. 1 Shkodër

QSh Nr. 2 Shkodër

QSh Nr. 4 Shkodër

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër