1 mjek Kirurg
1 mjek Pediater

1 mjek Nefrolog ( 10.10.2020)

1 Mjek Neuropsikiater (17.03.2021)

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm