1 Mjek Anestezist-Reanimator (06.10.2022)

1 mjek Kardiolog (20.09.2022)

1 mjek Kirurg

1 mjek Pediater

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm