1 Mjek ne Sherbimin e Urgjences (22.02.2023)

Mjek Kirurg 1 vend vakant
Mjek Pneumolog 1 vend vakant

1 Mjek I Pergjithshem ne poliklinike(06.09.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm