1 Mjek Reanimator
1 Mjek Obsteter Gjinekolog

1 Mjek Pneumolog(04.09.2021)

1 Mjek Imazherist(04.09.2021)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm