1 Mjek Kardiolog

1 Mjek Pediater

1 Mjek Patolog/ Internist (08.05.2020)

1 Mjek Obsteter-Gjinekolog ne Spitalin Bashkiak Tropoje (26.05.2020)

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm