Lista e vendeve vakante për Mjekë të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

QSh Postribë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Shalë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Vig Mnelë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Temal Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSH Bushat, 1 Mjek I Pergjithshem (05.07.2021)

QSh Vau Dejes ,1 Mjekë i Përgjithshëm(05.08.2021)

QSH Berdice, 1 Mjekë i Përgjithshëm(04.09.2021)

QSH Rrethina,1 Mjekë i Përgjithshëm(04.09.2021)

QSH Nr.3, 1 Mjek grupmosha 0-18/Pediater(24.09.2021)

NJVKSH Shkoder , 1 Mjek Psikiater (24.09.2021)

QSH Nr.1, 1 Mjekë i Përgjithshëm(03.12.2021)

QSH Nr.3, 1 Mjekë i Përgjithshëm(03.12.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër