Lista e vendeve vakante për Mjekë , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

QSh Nr. 1, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSh Nr. 4, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSh Velipoje, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSh Gur i Zi, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSh Gur i Zi, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSh Dajç, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)

QSH NR 2, 1 Mjek i Përgjithshëm(07.02.2022)

NJVKSH Shkoder , 1 Mjek Psikiater (24.09.2021)

QSH Nr.3, 1 Mjek grupmosha 0-18/Pediater(24.09.2021)

QSh Postribë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Shalë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Vig Mnelë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

QSh Temal Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër