Lista e vendeve vakante për Mjekë , në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

QSH Rrethina, 1 Mjek i Pergjithshem Provizor (04.08.2023)
QSH NR 1 , 1 Mjek i Pergjithshem Grupmosha Pediatrike (04.08.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek Specialist (19.07.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek per grupmoshat pediatrike (0-18 vjec) (19.07.2023)
QSH Nr.4, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Berdice, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Rrethina, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
QSH Nr.1, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH Nr.3, 1 Mjek i Pergjithshem Familje(12.06.2023)
QSH Ana e Malit, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSH Hajmel, 1 Mjek i Pergjithshem (11.04.2023)
QSh Velipoje, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
QSh Gur i Zi, Mjek i Përgjithshëm (16.05.2022)
NJVKSH Shkoder , 1 Mjek Psikiater (24.09.2021)
QSh Postribë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm
QSh Shalë Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm
QSh Temal Shkodër, 1Mjekë të Përgjithshëm
QSH Pult, 1 Mjek i Pergjithshem (10.08.2022)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër