Lista e vendeve vakante për Mjek të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër:

3 QSh Nr. 1 Shkodër
1 QSh Nr. 2 Shkodër
2 QSh Nr. 3 Shkodër
3 QSh Nr. 4 Shkodër
1 QSh Vau i Dejës Shkodër
1 QSh Postribë Shkodër
QSh Shalë Shkodër
QSh Gur i zi Shkodër
QSh Vig Mnelë Shkodër
2 QSh Bushat Shkodër
1 QSh Velipojë Shkodër
QSh Dajç Shkodër
QSh Ana e Malit Shkodër
QSh Temal Shkodër

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Shkodër