Lista e vendeve vakante për Mjekë të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Kurbin (Laç):

 

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Laç