Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Pukë:

QSH Iballe-Blerim, 1 Mjek i Pergjithshem(04.08.2023)

QSh Pukë
QSh Fushë Arrëz
QSh Fierzë

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm 

Categories: NJËSIA Pukë