Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Skrapar:

QSH Qender-Potom-Leshnje – Cepan , 1 Mjek i Pergjithshem(29.09.2023)

QSH Qender-Potom-Leshnje-Cepan, 1 Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)

QSH Poliçan ,1Mjekë i Përgjithshëm

1 Mjek Pediater prane QSH Corovode (15.11.2021)

 

Categories: NJËSIA Skrapar