Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Skrapar:

QSH Poliçan ,1Mjekë i Përgjithshëm

1 Mjek Pediater prane QSH Corovode (15.11.2021)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Skrapar