Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Skrapar:

QSH Poliçan
QSH Qendër Potom Leshnjë Zhebë Gjerbës
QSH Bogovë, Vëndresh

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Skrapar