Mjek otorino-loringolog
Mjek Radiolog Spitali Librazhd
Mjek Radiolog Spitali Prrenjas

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm