1 Mjek Neurokirurg (06.07.2023)

1 Mjek Imazherist (22.11.2022)

1 Mjek Infeksionist (06.10.2022)

1 Mjek Pediater

1 Mjek Neonatolog

1 Mjek Kardiolog (05.05.2020)

1 Mjek Neurolog (05.05.2020)

1 Mjek Gastrohepatolog (05.05.2020)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm