1 Mjek Urgjence (18.03.2022)

1 Mjek Hemodinamist

1 Mjek Pediater

1 Mjek Neonatolog

1 Mjek Kardiolog (05.05.2020)

1 Mjek Neurolog (05.05.2020)

1 Mjek Gastrohepatolog (05.05.2020)

1 Mjek Obsteter Gjinekolog (06.10.2020)

 

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm