1 Mjek Hemodinamist
1 Mjek Pediater
1 Mjek Neonatolog
1 Mjek Kardiolog (05.05.2020)
1 Mjek Neurolog (05.05.2020)
1 Mjek Gastrohepatolog (05.05.2020)
1 Mjek Obsteter Gjinekolog (06.10.2020)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm