Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqizë:

QSH Ostren ,2  Mjek i Pergjithshem

QSH Trebisht, 1 Mjek i Pergjithshem

QSH BULQIZE (Lagjia e Re),  1 Mjek i Pergjithshem (06.07.2020)

QSH OSTREN , 1 Mjek i Pergjithshem (06.07.2020)

QSH BULQIZË (Lagjia e Re), 1 Mjek i Pergjithshem (08.09.2020)

QSH BULQIZË, 1 Mjek i Pergjithshem  (06.10.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Bulqizë