Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqizë:

QSH ZERQAN, 1 Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)

QSHS Shupenze,1 Mjek I Pergjithshem(18.03.2022)

QSH Ostren ,1  Mjek i Pergjithshem

QSH Trebisht, 1 Mjek i Pergjithshem

QSH BULQIZË (Lagjia e Re), 1 Mjek i Pergjithshem (08.09.2020)

 

Categories: NJËSIA Bulqizë