Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm/familje, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqizë:

QSH ZERQAN, 1 Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)

QSHS Shupenze,1 Mjek I Pergjithshem(18.03.2022)

QSH Ostren ,2  Mjek i Pergjithshem

QSH Trebisht, 1 Mjek i Pergjithshem

QSH BULQIZE (Lagjia e Re),  1 Mjek i Pergjithshem (06.07.2020)

QSH OSTREN , 1 Mjek i Pergjithshem (06.07.2020)

QSH BULQIZË (Lagjia e Re), 1 Mjek i Pergjithshem (08.09.2020)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Bulqizë