Lista e vendeve vakante për Mjekë të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Malësi e Madhe:

QSh Gruemirë, Mjek i Përgjithshëm(16.05.2022)

QSh Kelmend
2 QSh Shkrel
QSh Koplik (Qender)

QSH Koplik, 1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021)

QSH Kastrat, 1 Mjek i Pergjithshem(05.07.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm