Lista e vendeve vakante për Mjekë të Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Malësi e Madhe:

QSh Kelmend
2 QSh Kastrat
2 QSh Shkrel
QSh Gruemirë
QSh Koplik
QSh Koplik (Qender)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm