1 1 Mjek Specialist Urgjence /Mjek i Pergjithshem (19.07.2023)
2 Mjek Psikiatri Infantile (06.07.2023)
1 Mjek Pediater (06.07.2023)
1 Mjek Neurolog (06.07.2023)
1 Mjek Transfuziolog (30.06.2023)
1 Mjek Specialist Urgjence (12.06.2023)
1 Mjek Obsteter-Gjinekolog (12.06.2023)
1 Mjek Kardiolog (Provizor) (11.04.2023)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm