1 Mjeke Neonatologe

1  Mjeke Neurolog

1 Mjeke Anestezist Reanimator

1Mjekë Obsteter Gjinekolog (06.11.2020)

Mjek Imazherist(05.08.2021)

1 Mjek Pediater(04.09.2021)

1 Mjek Pediater(08.10.2021)

1 Mjek Maxillofacial prane Sherbimit ORL-Okulistike-Maxillofacial (05.05.2022)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm