1 Mjeke Pediater

1 Mjeke Neonatologe

1  Mjeke Neurolog

1 Mjeke Anestezist Reanimator

1 Mjek Obsteter Gjinekolog (05.05.2020)

1 Mjek Urgjence (05.05.2020)

 


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm