Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Devoll:

QSH Bilisht, Mjek I Pergjithshem(16.05.2022)

QSH Miras
QSH Hoçisht
QSH Progër

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Devoll