Lista e vendeve vakante për Mjekë i Përgjithshëm, në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Devoll:

QSH Devoll , 1 Mjek i Pergjithshem (27.03.2023)

QSH Miras
QSH Hoçisht
QSH Progër

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëmCategories: NJËSIA Devoll