1 Mjek Neonatolog

1 Mjek Kirurg

1 Mjek Urolog

1 Mjek Infeksionist

1 Mjek Anestezist Reanimator (05.05.2020)

1 Mjek Pediater (08.10.2021)

1 Mjek ORL (08.10.2021)

 

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm