1 Mjek neonatolog
1 Mjek Kirurg
1 Ortoped
1 Mjek Urolog
1 Mjek infeksionist
1 Mjek obsetrike gjinekolog
1 Mjek Pneumolog (05.05.2020)
1 Mjek Anestezist Reanimator (05.05.2020)

skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm